neiye11

تولید - محصول

متیل سلولز (MC)

  • تولید کننده MC متیل سلولز چین

    تولید کننده MC متیل سلولز چین

    CAS NO.:9004-67-5

    متیل سلولز (MC) مهمترین اتر سلولزی تجاری است.همچنین ساده ترین مشتقی است که در آن گروه های متوکسی جایگزین گروه های هیدروکسیل شده اند.مهمترین ویژگی این پلیمر غیریونی حلالیت در آب و ژل شدن آن در مواجهه با حرارت است.فیلم های ساخته شده از متیل سلولز اگرچه در آب محلول هستند، معمولا استحکام خود را حفظ می کنند و در معرض رطوبت چسبنده نمی شوند.